Šta je elektronska fiskalizacija?

Narodna skupština Republike Srbije donela je novi Zakon o fiskalizaciji (ZF), objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ br. 153/20 od 21.12.2020. godine i biće u primeni od 1. januara 2022. godine.

Kako je ova tema bitna za više od 300 000 prodajnih mesta, u ovom tekstu ćemo se baviti novim zakonom i podzakonskim aktima koji detaljnije uređuju postupak fiskalizacije u Srbiji.

Zašto sada dolazi nova elektronska fiskalizacija?

Prethodni zakon o fiskalnim kasama koji je bio u primeni od januara 2005. Godine zasnivao se na tehnologijama i sistemu koji je danas značajno neprimenjiv.

Od 2005 pa do danas, tehnologija je toliko uznapredovala, a samim tim i mogućnosti fiskalizacije odnosno benefita koju isti donosi.

Nakon izvršene detaljne analize postojećeg sistema fiskalizacije ustanovljeno je od strane Vlade Republike Srbije da postoji potreba za unapređenjem trenutnog Sistema fiskalizacije, a sve sa ciljem stvaranja uslova za suzbijanje sive ekonomije kao i efikasnije kontrole i bolje naplate poreza.

Novim zakonom o e-fiskalizaciji predviđeno je da se u momentu prometa na malo, svaki račun fiskalizuje I u realnom vremenu izvrši prenos ka Poreskoj upravi koja bi imala podatak o izdatim fiskalnim računima u trenutku nastajanja.

Pre nego što zađemo dalje u detalje, prvo, da vidimo šta je u stvari fiskalizacija.

Šta je fiskalizacija?

Fiskalizacija predstavlja način evidentiranja prometa robe i usluga u prometu na malo, koja se vrši putem posebnih elektronskih fiskalnih uređaja i ona je obavezna kod privrednih društava koja imaju “dodira” sa fizičkim licima (osim izuzetaka definisanih zakonom), odnosno preduzetnicima i privrednim društvima koja posluju u promenu na malo.

Novine Zakona o (online) fiskalizaciji

Spomenićemo neke od najvažnijih operativnih novina u odnosu trenutno važeći Zakon o fiskalnim kasama:

 • primljeni avansi za promet na malo prvi put se definišu kao predmet fiskalizacije;
 • predmet fiskalizacije je svaki promet u maloprodajnim objektima, nezavisno od toga da li je kupac fizičko ili pravno lice;
 • kao predmet fiskalizacije određuje se promet izvršen putem samonaplatnih uređaja – automata;
 • jasno se definiše ko su obveznici fiskalizacije;
 • pojam „fiskalni isečak“ zamenjuje se pojmom „fiskalni račun“, a fiskalna kasa pojmom elektronski fiskalni uređaj; 
 • više neće biti u primeni Obrazac NI (nalog za ispravku), dnevni izveštaj, periodični izveštaj, presek stanja.

Ko je sve obveznik nove digitalne fiskalizacije?

Novim zakonom značajno se proširuje opseg fiskalizacije na sve preduzetnike i sva privredna društva koja obavljaju promet na malo (osim onih koji su posebno izuzeti zakonom) te samim tim neke industrije koje ranije nisu bili obveznici, moraće da budu. 

Budući da bi iz tehničkih i funkcionalnih karakteristika, odnosno razloga, kod određenih delatnosti sprovođenje postupka fiskalizacije do sada bilo znatno otežano ili gotovo nemoguće, Zakonom o fiskalizaciji je Vladi Republike Srbije ostavljena mogućnost da određene delatnosti oslobodi obaveze sprovođenja postupka fiskalizacije, gde će se posebnom uredbom Ministarstvo finansija propisati ko može da bude izuzetak od ove obaveze.

Uredba je usvojena na sednici Vlade 1. aprila 2021, a obuhvat obveznika je sužen u odnosu na trenutno važeći propis.

Koje su to nove delatnosti koje su obveznici elektronske fiskalizacije?

Bitno je znati da će se od 1. januara 2022. znatno smanjiti broj delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa dobara i usluga na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja kao što su: 

 • frizerski i kozmetički saloni
 • kladionice
 • muzeji
 • sportski centri
 • …i mnoge druge delatnosti imaće obavezu da fiskalizuju račune.

Ko zadržava pravo da radi bez onlajn fiskalnih kasa?

Privilegiju da rade bez onlajn fisksalnih kasa, po novom zakonu o onlajn fiskalazaciji i dalje zadržavaju: 

 • taksisti
 • advokati
 • veterinarske delatnosti
 • javni poštanski servis
 • telekomunikacije
 • dobar deo finansijskih usluga
 • obrazovanje, ali bez dela pod šifrom 85.5 koje podrazumeva ostalo obrazovanje – među kojima je i učenje jezika, obuka za rad na računaru, za šta će biti potrebne fiskalne kase.

Šta je neophodno uraditi pre početka elektronske fiskalizacije?

Pre otpočinjanja elektronske ili kako je neki nazivaju online fiskalizacije obveznik fiskalizacije je dužan da elektronskim putem Poreskoj upravi dostavi podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj, i to za svaki poslovni prostor i poslovnu prostoriju odvojeno.

Pored toga, trgovac mora da pribavi i elektronske fiskalne uređaje. Prilikom nabavke ovih uređaja važno je proveriti da li oni sadrže softvere i procesore koji su odobreni od strane Poreske uprave, pošto će ovo biti jedan od preduslova za korišćenje istih.

Gde će se čuvati svi računi kod e-fiskalizacije?

Elektronska fiskalizacija, podrazumeva da se registar kase poveže sa Poreskom upravom, odnosno da se svi izdati fiskalni računi objavljuju na internetu (i skladište), a da se provera može izvršiti elektronski ili putem SMS poruka.

Aktuelni model fiskalizacije koji je na snazi od 2005, a koji podrazumeva registar kase i izdavanje fiskalnih računa, pokazao se kao prevaziđen i podložan raznim manipulacijama. Osim toga što je trenutni sistem kompleksan i zastareo, Poreska uprava nema informaciju o prometu roba i usluga u realnom vremenu, pa se samim tim ne vrše komparativne analize sa podacima sa poreskih prijava i uporedne analize oporezivog prometa za poreskog obveznika što dovodi do širenja sive ekonomije.

Koji je postupak nove online fiskalizacije?

Novi zakon o fiskalizaciji će zasigurno otkloniti uočene nedostatke sadašnjeg sistema fiskalizacije:

 • postupak fiskalizacije/defiskalizacije fiskalnih kasa,
 • redovno servisiranje,
 • čuvanje kontrolnih traka,
 • i dr.

Na ovaj način se posledično smanjuju troškovi poslovanja, ukida nepotrebno administriranje i stvara bolji poslovni ambijent za celu privredu.

Nacrtom zakona o fiskalizaciji predloženo je da obveznik fiskalizacije, u trenutku prometa na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, izda fiskalni račun korišćenjem elektronskog fiskalnog uređaja.

Obveznik fiskalizacije ima pravo da se opredeli za vrstu elektronskog fiskalnog uređaja koji će koristiti, i to:

 • elektronski fiskalni uređaj koji koristi sopstveni procesor fiskalnih računa i koji omogućava izdavanje fiskalnih računa čak i u slučaju privremenog ili trajnog prekida internet veze; i/ili
 • elektronski fiskalni uređaj koji koristi procesor fiskalnih računa u Sistemu za upravljanje fiskalizacijom i koji omogućava izdavanje fiskalnih računa isključivo kroz stalnu internet vezu u realnom vremenu.

Obvezniku fiskalizacije ostavljena je i mogućnost da samostalno razvija i implementira uređaj za potrebe svog poslovanja, koji Poreska uprava odobrava pre početka korišćenja.

U zavisnosti od izbora jedne od dve vrste fiskalnih uređaja, za obveznike će važiti i različita pravila, u pogledu broja fiskalnih uređaja koje je dužan da obezbedi, a na online prodaju će se primenjivati određeni izuzeci.

Budući da prekid interneta nije retka pojava, jedna od glavnih briga trgovaca jeste šta da rade ukoliko se to dogodi. Izuzetno, ukoliko postoji prekid internet veze ili ona nije dostupna na mestu prometa, obveznik fiskalizacije dostavlja Poreskoj upravi podatke o izdatim fiskalnim računima periodično, odmah po uspostavljanju internet veze, a najkasnije u roku od pet dana od dana izdavanja pojedinačnog fiskalnog računa.

Posebno je važno naglasiti da novi Zakon o fiskalizaciji uvodi i određene novine kada je u pitanju sadržina fiskalnih računa, zbog čega je neophodno da obveznici na vreme usklade svoje poslovanje sa navedenim obavezama.

Novim zakonskim rešenjem predviđeno je i da kupci proizvoda, odnosno korisnici usluga, mogu da provere da li je njihov fiskalni račun izdat u skladu sa zakonom, odmah po izdavanju fiskalnog računa.

Koje su obaveze poreskih obveznika u sistemu PDV-a?

Poreski obveznici u sistemu PDV-a, dužni su da nabave nove moderne elektronske naplatne uređaje (ENU) i da ih registruju kod Poreske uprave.

Pored toga, svi elektronski naplatni uređaji (ENU) će morati elektronski da se povežu sa Poreskom upravom, što će zahtevati njihovu promenu ili nadogradnju. To će, prema prvim procenama, velike privrednike, koji već imaju modernizovanu opremu, koštati oko 150 eura, dok je za male procenjeno da će trošak iznositi od 300 do 400 EUR.

Koja je uloga države prilikom uvođenja novih kasa?

Po najavi države, najveći deo tereta uvođenja novih kasa biće preuzet na državu i neće biti opterećenja za privrednike. Troškovi za uređaj koji na tržištu košta oko 400 evra, najverovatnije će biti refundirani kroz direktnu subvenciju države, po poslednim najavama nadležnih ministarstava.

Fiskal SistemPronađite nas na mapi
Pozovite nas065 212 4 212
Budite slobodni da nas kontaktiratePošaljite nam E-mail

INFORMACIJE

KONTAKT

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.